Чего не хватает
на сайте?


Случайные статьи

25.06.2009 Проблема выбора профессии для современной молодежи      Так уж устоялось, что ребенок обязан получать образование, сначала в школе, затем высшее, по будущей специальности. На этом ...
25.06.2009 Ученик, студент, кем станешь завтра?
25.06.2009 Что нужно сделать, чтобы выучить иностранный язык?

 Быстрый переход:

Міфалагічныя вобразы ў паэме "Тарас на Парнасе"
     У раскрыцці галоўнай ідэі паэмы «Тарас на Парнасе» вялікае значэнне маюць міфалагічныя вобразы. Праз усю паэму праходзіць думка аб новай літаратуры, высмеиваецца кансерватызм дваранскай літаратуры і ўзносіцца талент пісьменніка.
     У паэме прадстаўлены вобразы многіх багоў Старажытнай Грэцыі, як правіла, герояў высокай літаратуры. Але ў творы яны носяць рымскія імёны, бо рымляне запазычылі іх у грэкаў. Гэта Юпітэр, Веста, Венера, Амур, Бахус, Геба і іншыя.
     Асноўнымі вобразамі паэмы з'яўляюцца Зеўс, Венера, Амур і Геба, якія апынуліся ў незвычайных умовах, намаляваны ў камічным святле. Зеўс у творы паказаны старым. Калі «насцябаецца» гарэлкі, то лезе на печ «грэць плечы» або скача са сваей жонкай Вестай. Таксама ён «любіць цешыць грэшна цела». Венера, дачка Зеўса, у паэме нагадвае сялянскую дзяўчыну:
     
     Чырвона, тоўста, круглаліца
     I вочы, як на калясе,
     Як жар, гарыць яе спадніца,
     Істужкі ўплецены ў касе.

     
     Дзяўчына гэта ўвесь час ці «маслам мажа валасы ды нечым белым твар свой беліць», ці скача «мяцеліцу». З аднаго боку, аўтар сімпатызуе Венеры як прыгажуні, а, з другога боку, паказвае яе як самазадаволеную паненку.
     Амур паўстае перад намі маладым, прыгожым хлопцам, які толькі і робіць, што «з дзеўкамі жартуе». Але ў Амура ёсць недахоп: ён схільны да п'янства.
     Аднак не ўсе багі п'яніцы і гультаі. Геба — маладая дзяўчына, якая вельмі жвавая і працавітая. На ей трымаецца ўся гаспадарка.
     Праз вобразы багоў аўтар паказаў жыццё сялян з іх станоўчымі і адмоўнымі рысамі. Багі вядуць гаспадарку, носяць звычайнае сялянскае адзенне, мыюць кашулі, танцуюць народныя танцы, ядуць сялянскія стравы. Паказаўшы такое жыццё, аўтар разам з тым звярнуў увагу на тое, што жыццё простых сялян таксама вартае ўвагі літаратуры.