Чего не хватает
на сайте?


Случайные статьи

25.06.2009 Проблема выбора профессии для современной молодежи      Так уж устоялось, что ребенок обязан получать образование, сначала в школе, затем высшее, по будущей специальности. На этом ...
25.06.2009 Ученик, студент, кем станешь завтра?
25.06.2009 Что нужно сделать, чтобы выучить иностранный язык?

 Быстрый переход:

Наша багацце
     Мы — багатыя людзі. Усё, што засталося нам у спадчыну, выклікае захапленне ў нашых суседзяў. Самі беларусы не хваліліся і нё хваляцца гэтым — не ў нашым характары. Але нельга ні на хвіліну забывацца на каштоўнасць таго, што цяпер ёсць у нашых руках. «...Самая багатая і самая чыстая гаворка, яна ўзнікла даўно і цудоўна распрацавана», «... самая гарманічная і з усіх славянскіх моў найменш змененая...» Гэтак сказаў пра беларускую мову вялікі польскі паэт і наш зямляк Адам Міцкевіч.
     Мы павінны памятаць, што на беларускай мове быў створаны самы дасканалы ў Заходняй Еўропе таго часу звод законаў — Статут Вялікага княства Літоўскага, што менавіта Францыск Скарына, наш зямляк, першым распачаў кнігадрукаванне на ўсходнеславянскіх землях.
     Мы — багатыя. I гэта складае не толькі наш гонар. У найпершай і найболыыай ступені гэта наш абавязак. Абавязак — памятаць, шанаваць, берагчы.